Debut literar cu poeme în revista Arca (2002), urmat de volumul de poezie Exercițiu de striptease (2002) – Premiul pentru debut al Filialei Arad a Uniunii Scriitorilor din România.
 • C ă r ț i   p u b l i c a t e:
  • Exercițiu de striptease, Editura Mirador, Arad, 2002;
  • Piele de împrumut, Editura Vinea, București, 2009;
  • Eșichier, Șerban Foarță & Lia Faur, Editura Brumar, Timișoara, 2012;
  • Avatarurile feminității în opera lui Camil Petrescu, eseu, 2014;
  • Poeme pentru fluturi bolnavi, Editura Brumar, Timișoara, 2014;
  • Lamé, antologie în limba franceză, Editura Vinea, București, 2014;
  • Lamé – trupul nu știe nimic, antologie în limba română, Editura Vinea, București, 2015.
  • Cum citesc bărbații cărțile femeilor, coord. Lia Faur și Șerban Axinte, Editura Polirom, Iași, 2016.
  • Piele de împrumut (ediție revizuită și adăugită), Editura Brumar, 2018.
  • piele pe piele, Casa de Pariuri Literare, 2021.
  Prezentă  în  a n t o l o g i i l e:  
 • Deranj, Editura Nigredo, Arad, 2011;
 • alții, Editura Brumar, Timișoara, 2012; (coord.)
       Eseu:  Avatarurile feminității în opera lui Camil Petrescu, Editura University Presss „Vasile Goldiș”, 2014.
Lector de limba română la Universitatea El Manar, Institutul de limbi moderne Habib Bourguiba, Tunis, Republica Tunisiană (2019-2022).
Predă: 
 • Limba, cultura și civilizația românească
Conferențiar universitar doctor la Facultatea de Științe Socio Umane a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad (2006-prezent).
A predat:
 • Literatura pentru copii
 • Didactica activităților de educare a limbajului
 • Didactica limbii și literaturii române
 • Limba română
Pasionată de percepția corporalității interbelice, cu studii despre Camil Petrescu, M. Blecher și H. Bonciu.
Pasionată de banda desenată.
Organizează anual, la Arad, Festivalul SAD (în memoria scriitorului arădean Ștefan Aug. Doinaș).

Lia Faur: „Nu pot scrie când sunt fericită. Cele două stări sunt incompatibile în poezie”

 

Lia Faur: Marea dragoste nu are durata, ea poate fi de o clipa sau de o viata