Debut literar cu poeme în revista Arca (2002), urmat de volumul de poezie Exercițiu de striptease (2002) – Premiul pentru debut al Filialei Arad a Uniunii Scriitorilor din România.

 • C ă r ț i   p u b l i c a t e:
  • Exercițiu de striptease, Editura Mirador, Arad, 2002;
  • Piele de împrumut, Editura Vinea, București, 2009;
  • Eșichier, Șerban Foarță & Lia Faur, Editura Brumar, Timișoara, 2012;
  • Poeme pentru fluturi bolnavi, Editura Brumar, Timișoara, 2014;
  • Lamé, antologie în limba franceză, Editura Vinea, București, 2014;
  • Lamé – trupul nu știe nimic, antologie în limba română, Editura Vinea, București, 2015.
  • Cum citesc bărbații cărțile femeilor, coord. Lia Faur și Șerban Axinte, Editura Polirom, Iași, 2016.

  Prezentă  în  a n t o l o g i i l e:  

 • Deranj, Editura Nigredo, Arad, 2011;
 • alții, Editura Brumar, Timișoara, 2012; (coord.)

Conferențiar universitar doctor la Facultatea de Științe Socio Umane a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

Predă:

 • Literatura pentru copii
 • Didactica activităților de educare a limbajului
 • Didactica limbii și literaturii române
 • Limba română

Pasionată de percepția corporalității interbelice, cu studii despre Camil Petrescu, M. Blecher și H. Bonciu.

Pasionată de banda desenată.

Organizează anual în aprilie, la Arad, Festivalul SAD (în memoria scriitorului arădean Ștefan Aug. Doinaș).