Debut literar cu poeme în revista Arca (2002), urmat de volumul de poezie Exercițiu de striptease (2002) - Premiul pentru debut al Filialei Arad a Uniunii Scriitorilor din România.
 • C ă r ț i   p u b l i c a t e:
  • Exercițiu de striptease, Editura Mirador, Arad, 2002;
  • Piele de împrumut, Editura Vinea, București, 2009;
  • Eșichier, Șerban Foarță & Lia Faur, Editura Brumar, Timișoara, 2012;
  • Avatarurile feminității în opera lui Camil Petrescu, eseu, 2014;
  • Poeme pentru fluturi bolnavi, Editura Brumar, Timișoara, 2014;
  • Lamé, antologie în limba franceză, Editura Vinea, București, 2014;
  • Lamé - trupul nu știe nimic, antologie în limba română, Editura Vinea, București, 2015.
  • Cum citesc bărbații cărțile femeilor, coord. Lia Faur și Șerban Axinte, Editura Polirom, Iași, 2016.
  • Piele de împrumut (ediție revizuită și adăugită), Editura Brumar, 2018.
  • piele pe piele, Casa de Pariuri Literare, 2021.
  • SAD - biografie grafică, Lia Faur & Vali Ivan, Editura Casa de Pariuri Literare, București, 2022.
  peau contre peau, traducere Roxana Bauduin, Harmattan, Paris, 2023.
 • Prezentă  în  a n t o l o g i i l e:
 • Deranj, Editura Nigredo, Arad, 2011;
 • alții, Editura Brumar, Timișoara, 2012; (coord.)
       Eseu:  Avatarurile feminității în opera lui Camil Petrescu, Editura University Presss „Vasile Goldiș”, 2014.

Visiting professor la Universitatea din Udine, Departamentul de Limbă și Literatură, Comunicare, Formare și Societate (DILL) (2022-prezent)

Visiting professor la Universitatea El Manar, Institutul de limbi moderne Habib Bourguiba, Tunis, Republica Tunisiană (2019-2022).

Predă:
 • Limba, cultura și civilizația românească
Conferențiar universitar doctor la Facultatea de Științe Socio Umane a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad (2006-prezent).
A predat:
 • Literatura pentru copii
 • Didactica activităților de educare a limbajului
 • Didactica limbii și literaturii române
 • Limba română
Pasionată de percepția corporalității în literatura interbelică  (Camil Petrescu, M. Blecher și H. Bonciu).

Pasionată de banda desenată.

Organizează anual, la Arad, Festivalul SAD (în memoria scriitorului arădean Ștefan Aug. Doinaș.

Début littéraire avec des poèmes dans la revue de littérature Arca (Arad, 2002), suivi du volume de poésie Striptease Exercise (2002) - Le premier prix de la branche d'Arad de l'Union des écrivains roumains.
 Livres publiés :
 Striptease Exercices, Maison d'édition Mirador, Arad, 2002 ;
 Peau d'emprunt, Maison d'édition Vinea, Bucarest, 2009;
 Échiquier, Șerban Foarță & Lia Faur, Maison d'édition Brumar, Timișoara, 2012;
 Les avatars de la féminité dans l'œuvre de Camil Petrescu, essai, Maison d'édition „Vasile Goldiș” University Press, Arad, 2014 ;
 Poèmes pour papillons malades, Maison d'édition Brumar, Timișoara, 2014 ;
 Lamé, anthologie en français, Maison d'édition Vinea, Bucarest, 2014 ;
 Lamé - le corps ne sait rien, anthologie en roumain, Maison d'édition Vinea, Bucarest, 2015.
 Comment les hommes lisent les livres féminins, coord. Lia Faur et Șerban Axinte, Maison d'édition Polirom, Iași, 2016.
 Peau d'emprunt (édition revue et ajoutée), Maison d'édition Brumar, 2018.
 Peau contre peau, Maison d'édition Casa de Pariuri Literare, București, 2021.

SAD - biographie graphique, Lia Faur & Vali Ivan, Maison d'édition Casa de Pariuri Literare, București, 2022.
peau contre peau, traduit par Roxana Bauduin, Harmattan, Paris, 2023.

Dans des anthologies :
 Dérange, Maison d'édition Nigredo, Arad, 2011 ;
 Autres, Maison d'édition Brumar, Timișoara, 2012; (coord.)

Professeur invité à l'Université El Manar, Institut „Habib Bourguiba” des langues modernes, Tunis, République Tunisienne (2019-2022).
 Enseigner:
 Langue, culture et civilisation roumaines

Professeur invité à l'Université d'Udine, Département de langue et littérature, communication, formation et société (DILL) (2022-présent)
 Professeur agrégé PhD à la Faculté des sciences socio-humaines de l'Université de l'ouest "Vasile Goldiș" à Arad (2006-présent).

Enseigné (2014-2019):
 Littérature jeunesse
 Didactique des activités d'enseignement des langues
 Didactique de la langue et de la littérature roumaines
 La langue roumaine
 Passionnée de BD.
 Elle organise annuellement, à Arad, le Festival SAD (à la mémoire de l'écrivain d'Arad Ștefan Aug. Doinaș SAD).